Discussions

I need contact with Jacek Michalak

shymon80 - 18:56 11 September 2014 #

Like in thread... At '95-'99 i was a very young man who loves ZX Spectrum. Many demos from Jacek Michalak, Cat-Man, and the best coder on the world - Ice-Man i looked. That was a time when i was 15 years old man talking by letters with Jacek (about 30 years old that time - i dont know that yet)... I wanna have to contact with him. Maybe i should try to send letter to his old adresss, but old letters (paper not electronic) is so strange for me now:P
Jacek jeżeli to czytasz, to jestem kolesiem ze skierniewic, z którym wymieniłeś się kasetami ZX. Jak przyjechałeś na wymianę - mnie nie było i dogadałeś się z moim starym. Jak odmienialiśmy się - spotkaliśmy się na fabrycznym. Dałeś mi parę rad koderskich i poczekałeś aż przyjedzie mój pociąg...
Chciałbym pogadać i dowiedzieć się czegoś o ludziach, którzy w młodości tak mi zaimponowali:)
Paweł

shymon80 - 19:00 11 September 2014 #

If someone have contact please prive message to me. I can send my letters to Jacek to guarantee i know him and i think he remember me... I can send scans of letters from Jacek:)

gasman - 10:01 12 September 2014 #

Have you tried asking at http://speccy.pl/forum/index.php ? A few of the guys from that era - including Cat-Man - are on there, and recently made a comeback to Spectrum demos as the group 'speccy.pl' http://demozoo.org/groups/34750/ - maybe some of them are still in contact with Jacek.

shymon80 - 07:20 17 September 2014 #

thx

spektakular - 05:56 29 October 2015 #

did you ever find Jacek? Desperate to find him myself.

shymon80 - 17:18 9 August 2016 #

Can anyone delete ma first post?

No HTML or BBCode please. URLs will be link-ified