Edit history for Nie Z Tej Beczki 6 by Lamers

2021-11-17 06:31:55 menace Added credit for Player on Nie Z Tej Beczki 6: Text
2020-05-06 22:17:16 velusip Updated Lamesoft's credit on Nie Z Tej Beczki 6: Code, Graphics