Edit history for Poczytaj Mi Mamo 9 by Union

2023-06-21 13:26:23 menace Added Pouet link to ID 94275
2023-05-06 07:15:39 menace Added link https://files.scene.org/view/mags/poczytaj_mi_mamo/union-poczytajmimamo9.lha
2023-01-03 22:06:05 100bit Added tag 'polish'
2020-06-03 05:01:37 menace Added credit for Lifter on Poczytaj Mi Mamo 9: Text
2020-06-03 04:45:43 menace Added credit for Mirage on Poczytaj Mi Mamo 9: Text
2020-06-03 04:44:39 menace Added credit for Igor on Poczytaj Mi Mamo 9: Text
2020-06-03 04:42:46 menace Added credit for Assassin on Poczytaj Mi Mamo 9: Text
2020-06-03 04:39:26 menace Added credit for Lifter on Poczytaj Mi Mamo 9: Text
2020-06-03 04:33:18 menace Added credit for Dude on Poczytaj Mi Mamo 9: Text
2020-06-03 04:19:07 menace Added credit for thomas on Poczytaj Mi Mamo 9: Code
2020-05-22 06:59:10 menace Updated Fuzz's credit on Poczytaj Mi Mamo 9: Text
2019-08-06 03:54:02 menace Added production 'Poczytaj Mi Mamo 9' from Janeway import