Wired 98 Amiga Invitation Intro

by Damocles

Invitation for Wired 1998

Original bbs file listing;

dlswir98.lzh P 973780 07-11-98  Damocles proudly presents        ÛÜ
                 Ü  Ü ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÛÛÜ ÜÜ  ÜÜÜ  ÜÜÛÛÛÛÛÜ
                 ÜÛÛÝ  Ü   Ü ÜßÛÛÛÛÝ ÜÛÛÜ ß ÜÛÜ ßßßß
                 ßÛÛÛ ÞÜ ÞÛÛÜ ßß Û ÜÛÛß Û ßÛÛÝ ßßÛÛÛ WiRED
                 Ý ÛÛÛÜÛÛÛÜÛÛß ÛÛ ÛßÛßÜÛÜ ÛÜßßÜ Û ÛÛÛ 1998 
                 ÛÜ ßÛÛß ßÛß ÜÛÛ ÛÝ ÜÛÛÛÝÛÜÜÛÛß ÛÜ ÜÛÝ  ÜÜÛ
                 Ûßß ß ß  ßßßß ßß ßÛß ßßß  ßßß ßßßßßß
                 Û                      
                 ²    WIRED 98 AMIGA INVITATION INTRO   
                 ²                      
                 ±    17th-19th july 98 - belgium    
                 ±     - new infofile included -     
                 °                      
                 °Ü    don't miss the last one!     
                 ßÛÛßÜß Ü  Ü   Ü  ß ÜßÜßÜ Ü  Ü.WsßÛÛÛ

Credits

Last edited on 24 Jun 2022 by exocet. See all edits