kallok

Edits

2022-08-07 17:01:41 kallok Added credit for kallok on Chelidonura: Music (link) (link2)
2022-08-07 17:01:30 kallok Added credit for Luutifa on Chelidonura: Code (link) (link2)
2022-08-07 17:00:58 kallok Added nick 'kallok' (link)
2022-08-03 18:29:35 kallok Deleted links: https://www.facebook.com/luksmusicofficial, https://soundcloud.com/lukskauser/, https://twitter.com/Lukskauser, https://www.youtube.com/user/luksmusicofficial (link)