Scener

Cerber

Location: Poland Edit location

Cerber was a coder and sysop of the bbs Radioactive.

Productions

Taboo 0 - Text
Amiga AGA - Diskmag
Appendix Jul 1999
Fat Agnus 20 - Text
Amiga OCS/ECS - Diskmag
True Genius Feb 1998
Gravity - Code
Amiga AGA - 4K Intro
Appendix Nov 1996
Fa! Pack 17 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Sep 1996
Cerber 4K - Code
Amiga OCS/ECS - 4K Intro
Depth Aug 1996
Swaptro 3 - Graphics, Code
Amiga OCS/ECS - Intro
Depth Aug 1996
Fa! Pack 14 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Aug 1996
Fa! Pack 13 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Jul 1996
Fa! Pack 12 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Jun 1996
Fa! Pack 10 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Apr 1996
Fa! Pack 09 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix and Old Bulls Apr 1996
Fucked Girl - Code
Amiga OCS/ECS - Intro
Depth Apr 1996
Bigoz 12 - Text
Amiga OCS/ECS - Diskmag
Scalaris Mar 1996
Fa! Pack 07 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Mar 1996
Fa! Pack 08 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Mar 1996
Fa! Pack 04 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Jan 1996
Fa! Pack 03 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Jan 1996
Radioactive BBS - Code, Text
Amiga AGA - BBStro
Appendix and Squeezers 1996
Fa! Pack 02 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Dec 1995
Fa! Pack 01 - Code
Amiga OCS/ECS - Pack
Appendix Dec 1995
Swaptro 1 - Code
Amiga OCS/ECS - 32K Intro
Scalaris Dec 1995
Swaptro 2 - Code
Amiga AGA - 40k Intro
Scalaris Dec 1995
BIGtro - Code
Amiga AGA - Intro
Scalaris Dec 1995
Labyrinth - Code
Amiga OCS/ECS - Musicdisk
Scalaris Nov 1995
Bigoz 11 - Text
Amiga OCS/ECS - Diskmag
Scalaris Nov 1995
Bigoz 10 - Text
Amiga OCS/ECS - Diskmag
Scalaris Sep 1995
Bigoz 9 - Text
Amiga OCS/ECS - Diskmag
Scalaris Jul 1995
Bigoz 8 - Text
Amiga OCS/ECS - Diskmag
Scalaris Jun 1995
Amiga OCS/ECS - Diskmag
Scalaris 1995

Last edited on 18 Nov 2021 by menace. See all edits